70 MILIONA €

ENERGETSKE PODRŠKE EU
ZA BOSNU I HERCEGOVINU

o Paketu energetske podrške EU

Evropska unija je kroz Paket energetske podrške za Zapadni Balkan izdvojila 70 miliona eura bespovratne pomoći Bosni i Hercegovini, s ciljem da pomogne u:

 

 • ublažavanju posljedica energetske krize
 • poboljšanju energetske sigurnosti
 • povećanju energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije
 • pravednoj energetskoj tranziciji
 • smanjenju emisija CO2 i zagađenja zraka
 • rješavanju posljedica na okoliš i zdravlje ljudi
 • ispunjavanju energetskih ciljeva zemlje.

U okviru ovog paketa:

50 miliona €

je izdvojeno za ugrožena domaćinstva

20 miliona €

za poboljšanje energetske efikasnosti u 4000 domaćinstava kao i 400 mikro, malih i srednjih preduzeća

Upravljanje ovim sredstvima u cijelosti je povjereno domaćim vlastima, u vidu budžetske podrške,
što je prvi put da je BiH direktno dobila sredstva EU za raspodjelu prema korisnicima.

Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 22. decembra 2022. godine usvojilo Akcioni plan, u kojem su navedene ključne reforme potrebne za ostvarivanje daljnjeg napretka u energetskoj tranziciji zemlje. Vremenski okvir za realizaciju Paketa je od aprila 2023. do aprila 2024. godine, a u ovom periodu vlasti moraju osigurati da korisnici blagovremeno dobiju namijenjena sredstva. EU će izvršiti evaluaciju realiziranih aktivnosti tokom prvog kvartala 2024. godine, na osnovu čega će biti izvršena isplata druge tranše iz Paketa energetske podrške (preostalih 10%).

Od ukupnih planiranih sredstva za ovu namjenu:

o Paketu energetske podrške EU

Evropska unija je kroz Paket energetske podrške za Zapadni Balkan izdvojila 70 miliona eura bespovratne pomoći Bosni i Hercegovini, s ciljem da pomogne u:
 • ublažavanju posljedica energetske krize
 • poboljšanju energetske sigurnosti
 • povećanju energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije
 • pravednoj energetskoj tranziciji
 • smanjenju emisija CO2 i zagađenja zraka
 • rješavanju posljedica na okoliš i zdravlje ljudi
 • ispunjavanju energetskih ciljeva zemlje.
 • U okviru ovog paketa:

  50 miliona €

  je izdvojeno za ugrožena domaćinstva

  20 miliona €

  za poboljšanje energetske efikasnosti u 4000 domaćinstava kao i 400 mikro, malih i srednjih preduzeća

  Upravljanje ovim sredstvima u cijelosti je povjereno domaćim vlastima, u vidu budžetske podrške,
  što je prvi put da je BiH direktno dobila sredstva EU za raspodjelu prema korisnicima.

  Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 22. decembra 2022. godine usvojilo Akcioni plan, u kojem su navedene ključne reforme potrebne za ostvarivanje daljnjeg napretka u energetskoj tranziciji zemlje. Vremenski okvir za realizaciju Paketa je od aprila 2023. do aprila 2024. godine, a u ovom periodu vlasti moraju osigurati da korisnici blagovremeno dobiju namijenjena sredstva. EU će izvršiti evaluaciju realiziranih aktivnosti tokom prvog kvartala 2024. godine, na osnovu čega će biti izvršena isplata druge tranše iz Paketa energetske podrške (preostalih 10%).

  Od ukupnih planiranih sredstva za ovu namjenu: